TEMA: Tekster om Nysted og omegn

De trykte materialer kan lånes på biblioteket eller i nogle tilfælde stadig købes. Bemærk at listerne ikke er udtømmende.

Arkivets udgivelser

Nysted-krøniken: Status 1901: Nysteds historie og almene tilstand frem til 1901

Nysted-krøniken: Årbogen fra 1902-1979: Udskrevet fra en protokol med håndskrevne, og håndtegnede optegnelser foretaget af C.A.Hansen og en række efterfølgere.

Nysted-krøniken: Årbogen fra 1980-1999: Udskrevet fra originaler, der er skrevet på skrivemaskine eller computer. Årgangene fra 1992-1999 findes i trykt form i varierende antal og kan købes ved henvendelse til Arkivet. Dog findes der ikke nogen årgang 1998.

De trykte årgange af ovenstående og de nedenstående tekster kan også findes på Nysted bibliotek.

Nysted-krøniken: Årbogen for årene 2003-2006: Direkte overført fra computerforlæg. Disse årgange findes også i trykt udgave og kan købes. 2003 - 2004 - 2005 - 2006

Jubilæumsbog 2009: Udgivet i anledning af Nysteds 600-års jubilæum som købstad. Bogen er udsolgt.

Nysted og omegn på gamle postkort og billeder: Bog udgivet i 2007 og kan købes på arkivet.

Apoteker og apotekere i Nysted 1721-2008: Udgivet i anledning af en udstilling om samme emne. Kan måske købes.

Årsskrifter fra det tidligere Krumsø-arkiv, der nu er sammenlagt med Nysted-arkivet. Der blev lavet ca. 15 årgange i slutningen af 1900-tallet. De fleste årgange kan købes på arkivet.

Strandingssagen på Rødsand 1811-1812, en bog om en konvoj af engelske krigsskibe og mange handelsskib, hvoraf nogle strandede på Rødsand og blev konfiskeret af Danmark. Bogen kan købes for 150 kr.

Historier fra Nysted og omegn. Tre hæfter udgivet i årene 2020-2022 på 56-90 sider med en række historier fra egnen. Kan købes for 50 kr.

 

Andre tekster

Nysted Bibliotek har en lokalsamling med litteratur om Nysted og Lolland-Falster.
Biblioteket har betjent åbningstid mandag-fredag i forskellige tidsrum og adgang uden for åbningstiden i ved hjælp af en personlig kode.

Nysted.dk: På Nysted erhvervs- og Turistforenings netsted (www.nysted.dk) kan man finde en lang række tekster og oplysninger.
Specielt henledes opmærksomheden på siderne her

Wikipedia: På internet-leksikonet Wikipedia findes en lang række artikler om steder, personer, begivenheder m.m. vedrørende Nysted og omegn. Se her

Huse i Nysted: to udgaver af en registrant over husene i Nysted by. Kan købes via Nysted Bevaringsforening

Huse i Vester Ulslev: en registrant, der måske kan købes hos Guldborgsund Kommune.

Kommuneatlas Nysted: en registrant fra 1993 over bevaringsværdige huse i den daværende Nysted Kommune.

Nysted Vandtårn: et lille skrift i anledning af tårnets 100-års jubilæum i 2013. Kan måske købes hos foreningen Nysted Vandtårn

Nysted Skoles historie til 1977: Skrevet af den daværende skoleinspektør Kaj Nilsson. Kan måske fås på Nysted Skole

Landsbyen uden præst og herremand (om Frejlev): Skrevet af Arne Heyn, tidligere skoleinspektør for Kettinge Skole

Nysted kommune historisk set: Skrevet af Arne Heyn, daværende skoleinspektør for Kettinge Skole

Øster Ulslev, sogn og folk i 200 år: Skrevet af Jørn Ringsing