Om arkivet

Arkivet dækker Nysted kommune, som den blev i 1970 ved sammenlægningen af Nysted købstad og landsognene Kettinge-Bregninge, Nysted Landsogn, Herritslev, Døllefjelde-Musse samt Øster og Vester Ulslev.

Arkivet har til huse i Den gamle Stationsbygning, Jernbanegade 24, 1. sal, 4880 Nysted, og har åbent hver tirsdag mellem 9-12 (undtagen juli og evt. omkring jul og nytår). Telefon 5487 1230 - (tirsdag 9-12) eller på e-post lokalhistoriskarkiv-nysted@mail.dk

Indlevering af arkivalier

Smid aldrig gamle fotografier og papirer ud, når De rydder op.

Aflever dem til lokalarkivet og lad os sortere. Måske er det lige den brik, som vi mangler til den korrekte dækning af lokalhistorien. Man tror måske, at det ikke er noget særligt, bare gamle regninger, protokoller eller fotografier, men alt kan være et bidrag til bevaring af vor lokale historie. Generationer kommer og går, og deres efterladenskaber er meget vigtige i dag for at forstå fortiden. Alle oplysninger af belastende karakter bliver ikke registreret, og man kan forlange en ventetid før materiale bruges.

Det bedste er selvfølgelig materiale med en datering eller navn, men vi har erfaring med at finde frem til oplysninger. Der kan være mange forskellige forhold der kan bruges, f.eks. bygningsændringer. I vort dækningsområde afhenter vi også gerne, og hvis det viser sig, at det indkomne materiale tilhører et andet arkivområde, sørger vi for viderelevering.

Så ... smid aldrig noget sådant ud - kontakt os og lad os få en snak om sagen eller aflever det på arkivet.

Arkivets historie

Krumsø-arkivet

"Lokalhistorisk arkiv for Øster Ulslev, Vester Ulslev og Godsted sogne" eller kort: "KRUMSØARKIVET" blev oprettet i efteråret 1983 på initiativ af bl.a. af Hans Andersen, Jørn Ringsing og Lars Topsøe-Jensen.

Arkivet fik hjemsted på den daværende Krumsøskole, men havde gennem sin levetid problemet med, at skolen blev nedlagt og bygningerne en tid udlejet og til sidst solgt.

Det lykkedes gennem 15 år at skabe og udgive et årsskrift med artikler om emner, der faldt ind under arkivets virksomhed.

Nysted-arkivet

Under udarbejdelse ....

Frejlev-arkivet

Under udarbejdelse ....