Velkommen til Nysted lokalhistoriske Arkiv

Arkivet er åbent tirsdag fra kl. 9-12

men på grund af COVID19 skal man foreløbig ringe i forvejen og bestille tid enten en tirsdag eller på et andet passende tidspunkt og i øvrigt iagttage de gældende forholdsregler.

Hvis man vil besøge os eller har materiale, man vil aflevere til arkivet, kan man ringe til arkivleder Erik Damskier 2944 1613 eller et af bestyrelsesmedlemmerne og aftale nærmere. Telefonnumre til bestyrelsen kan findes her

Historier fra Nysted og omegn 2021 er udkommet

Kan købes hos Øster Ulslev købmand, Min Købmand i Kettinge, Daglibrugsen i Nysted og Heidis Blomster i Nysted.

Eller kontakt arkivet pr. telefon: 2944 1613 eller pr. e-post: lokalhistoriskarkiv-nysted@mail.dk

Hæftet koster 50 kr. plus evt. porto

Indhold:

  • Harry Rasmussen voksede op på Strandhusalléen i Vantore og var lærling i Vantore Brugsforening i slutningen af 1940’erne. Vi har fået lov til at bringe hans erindringer fra denne tid.
  • På en mark på Klostervej i Nysted voksede på et døgn i 1993 en teltlejr til bosniske flygtninge frem. Ulla Kragh-Schwarz har skrevet en beretning om de tre-fire våde måneder i lejren.
  • Hvad er det for et kampestenshus, der står på Gl. Torv. Læs den overraskende sandhed her.
  • Smedning er måske det ældste håndværk og i hvert fald et af de vigtigste. Jørn Ringsing har skrevet en historie om en smedje i Øster Ulslev gennem 200 år

Aktuelle temaer

 

Andre BOGSALG!

"Strandingssagen på Rødsand" udkom i efteråret 2019 og blev hurtigt udsolgt, men blev udsendt i et nyt oplag i november 2020. Takket være en donation fra Thorkild Høeghs Mindelegat, har vi kunnet iværksætte et genoptryk.

Bogen beskriver omstændighederne ved de mange strandinger på Rødsand i efteråret 1811 og de efterfølgende sager vedrørende konfiskationer af skibe og last. Den koster 150 kr.

Desuden har vi en lang række ældre bøger, småskrifter og DVD'er til salg. Ring og spørg eller se et udvalg her, nogle med fast pris andre med mulige rabatter.

Arkivets formål

Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare lokalhistorisk materiale (undtagen af statslig eller kommunal herkomst) i form af tekster, billeder og andet uanset medium, samt at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed.

Arkivets dækningsområde

Arkivet dækker Nysted kommune, som den blev i 1970 ved sammenlægningen af Nysted købstad og landsognene Kettinge, Bregninge, Nysted Landsogn (Vantore), Herritslev, Døllefjelde, Musse, Godsted samt Øster og Vester Ulslev.

Arkivet har til huse i Den gamle Stationsbygning, Jernbanegade 24, 1. sal, 4880 Nysted, og har åbent hver tirsdag 9-12. Telefon 5487 1230 - (tirsdag 9-12) eller på mail lokalhistorisk-arkiv@mail.dk

Netstedet - hvad og hvordan

Vi har forsøgt at holde netstedets opbygning så simpel som muligt.

Der er kun 4 hovedoverskrifter som kan ses øverst på hver side. Derfra kan man altid vende tilbage til en af de 4 hovedsider.

På hver hovedside er der et varierende antal henvisninger til andre interne eller eksterne sider. Henvisningerne optræder enten som tekst eller som aktive billeder.

Privatlivsbeskyttelse

Som det sikkert er de fleste bekendt, er der i 2018 indført ny lovgivning om offentliggørelse af billeder - kaldet Persondataforordningen. De nye regler vil også gælde for de lokalhistoriske arkiver, der har tusindvis af billeder liggende på Arkiv.dk.

Da det vil være nærmest umuligt at kontrollere om alle billeder lever op til de nye regler, gør vi herved opmærksom på, at enhver der mener sit privatliv krænket af et billede, som vi har ansvar for - blot kan henvende sig til Arkivet, så vil billedet omgående blive skjult.