Velkommen til Nysted lokalhistoriske Arkiv

Arkivet er åbent tirsdage fra kl. 9-12 - men er lukket i juli måned.

og man er velkommen til at møde frem i åbningstiden, men det er en god ide at ringe eller skrive på forhånd.

Hvis man vil besøge os på andre tidspunkter eller har materiale, man vil aflevere til arkivet, kan man ringe til arkivleder Erik Damskier 2944 1613 eller et af bestyrelsesmedlemmerne og aftale nærmere. Telefonnumre til bestyrelsen kan findes her

Kultursommer 2024

29. juni og 27. juli kan man deltage i en historisk byvandring i Nysted arrangeret af arkivet. Vi starter kl. 10 ved springvandet på Gl. Torv og går op gennem Adelgade, ned til Rørsøen og tilbage langs vandet til Gl. Torv. Turen varer ca. 1½ time og fortællingerne undervejs handler mest om hvordan Nysted er blevet til det, den er i dag. Klik på kortet og se det i en større version.

Turen er gratis og man behøver ikke tilmelde sig. I tilfælde af regnvejr bliver turen aflyst.

 

 

22. august kl. 19.00 holdes et billedforedrag om Ålholm i stueetagen i Den gl. Stationsbygning.

Arkivet har fået overdraget en stor mængde billeder, som er samlet af Bjørn Ohl, som bl.a. var sognepræst i Kettinge, formand for Nysted Turistforening og medarbejder ved Ålholms museer. Med udgangspunkt i billederne fortæller vi lidt af historien bag Ålholm og dets betydning for hele det sydøstlige Lolland gennem ca. 800 år.

Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig, men bemærk at lokalet har en begrænset størrelse, så hvis tilstrømningen er stor, kan man risikere, at der lukkes for tilgang. Vi regner med at foredraget vil vare ca. 1½-2 timer.

Vil du hjælpe med at fylde oplysninger i KIP?

KIP betyder: Kilde-Indtastnings-Program. Det bruges til f.eks. at indskrive oplysninger fra  folketællinger og kirkebøger i en database, så det bliver muligt at finde oplysninger om sine forfædre på tværs af alle egne i Danmark.

KIP er kommet ret langt med hensyn til folketællingerne, med det kniber gevaldigt med kirkebøgerne på Nysted-egnen.

Vi forsøger at danne en gruppe med 2-3 personer, som kan hjælpe hinanden med at komme i gang

En god ting ved projektet er, at arkivet i forvejen har en lang række afskrivninger af kirkebøgerne med moderne bogstaver, som alle kan læse. Man behøver altså ikke kunne læse gammel håndskrift eller gennemskue utydelige billeder. En anden god ting er, at indskrivningsarbejdet kan foregå både hjemmefra og fra arkivets lokaler, så en gruppe kan samles der, hjælpe hinanden og udveksle erfaringer.

Hvis du har lyst til at høre mere om sagen så ring til arkivet på 2944 1613.

Årsskrift 2023 er udkommet

Nysted lokalhistoriske arkiv har udsendt et nyt årsskrift med historier fra Nysted og omegn. Ligesom de foregående år, er det letlæst og fyldt med gode historier fra gamle dage og de ikke helt så gamle dage. Bogen koster 50 kr. + evt. porto.

Vi har stadig nogle eksemplarer af de tidligere årsskrifter fra 2020-2022. Desuden har vi mange andre småbøger om egnen.

 • Brandvæsenet i Nysted:
  En historie, der strækker sig fra 1400-tallet til 2023
 • Klokkemose Teglværk:
  Fra 1913-1960 lå der et teglværk lige syd for hvor Kettinge Fritidscenter ligger.
 • Barn i Sløsse 1940-1948:
  Første afsnit af Leif Hansens erindringer om sin barndom i Sløsse 1940-1949.
 • Danmarks første rutebil:
  I årene 1903-1907 kørte en rutebil mellem Nysted og Nykøbing ... i hvert fald sommetider!
 • Vester Ulslev Maskinforretning:
  Leif Nielsen beretter selv om virksomheden fra den 1. okt. 1967 til den lukkede i 1999
 • Støvlet-Cathrine og Nysted:
  Hvem var hun, og har hun virkelig boet i Nysted?

Arkivet har gennem årene produceret en række små bøger. Her er de fem seneste. Læs mere om dem og alle de andre her.

       

Aktuelle temaer

”Fæstegaarde og mennesker i Vantore i 250 år”

Bogen fortæller, hvem der har fæstet og ejet de 21 fæstegårde og fire halvgårde i Vantore, der førhen var en del af ”Grevskabet Christiansholm”. Hvem fæsterne har været gift med, hvad de har fået af børn og så vidt mulig, hvad der blev af de børn. I det omfang det har været mulig, er der fremskaffet billeder af gamle fæstere og ejere igennem årene.

I bogen skildres også den udvikling, der har været i landsbyen Vantore fra opblomstring til afvikling. I dag er der kun tre aktive gårde og ingen forretninger. Fortiden har dog flere spændende fortællinger. En gårdejer var fraflyttet landsbyen i 1905 og havde medtaget byhornet. Det førte til en retssag i 1955, om hvorvidt det ene af byens gamle byhorn, som stammer fra 1718, skulle leveres tilbage. Det er nu tilbage i Bylaugets varetægt. Eller historien om den aktive smedemester Hans Chr. Hansen i Vantore, der var medopfinder til en kombineret aftopnings- og roeoptagningsmaskine helt tilbage til 1920, og fik patent på den igennem ”Verdens-Patent-Bureauet” i København.

Forfatteren har været i mange gamle arkiver og i bogen er der afskrifter af fæstekontrakter, skøder, testamenter og forpagtningskontrakter. En renskrevet hoverikontrakt fra en gård i 1827 og en tilsvarende kontrakt der ophæver hoveriet i 1846. Begge underskrevet af en Grev Raben fra ”Grevskabet Christiansholm”.

Originale dokumenter og byhorn opbevares i Bylaugets brandboks. Bylauget i Vantore er stadigvæk aktivt, dog på et mere selskabeligt plan, og afholder hvert år et Oldermandsgilde i maj eller juni måned.

Bogen kan købes eller bestilles hos Erik Larsen ved personlig henvendelse på tlf. 2176 4892 eller på mail skovridergaarden@privat.dk
Bogen, der er på 229 sider koster 250 kr.

Med venlig hilsen
Erik Larsen.

 

Arkivets formål

Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare lokalhistorisk materiale (undtagen af statslig eller kommunal herkomst) i form af tekster, billeder og andet uanset medium, dog normalt ikke fysiske genstande. Arkivet stiller det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed. Man kan f.eks. møde frem på og bede om at se relevante materialer og vi udsender forskellige småbøger med lokalhistorisk indhold samt inviterer til foredrag og lignende.

Arkivets dækningsområde

Arkivet dækker Nysted kommune, som den blev i 1970 ved sammenlægningen af Nysted købstad og landsognene Kettinge, Bregninge, Nysted Landsogn (Vantore), Herritslev, Døllefjelde, Musse, Godsted samt Øster og Vester Ulslev.

Kontakt

Arkivet har til huse i Den gamle Stationsbygning, Jernbanegade 24, 1. sal, 4880 Nysted, og har åbent hver tirsdag 9-12. Telefon 2944 1613 eller på e-post: kontakt@nysted-lokalhistorie.dk

Netstedet - hvad og hvordan

Vi har forsøgt at holde netstedets opbygning så simpel som muligt, men bemærk at det kun viser en meget lille del af vores materiale. Alt offentligt tilgængeligt materiale kan ses på denne adresse: Arkiv.dk, men ikke alt vises i læsbar udgave.

Der er kun 4 hovedoverskrifter som kan ses øverst på hver side. Derfra kan man altid vende tilbage til en af de 4 hovedsider.

På hver hovedside er der et varierende antal henvisninger til andre interne eller eksterne sider. Henvisningerne optræder enten som tekst eller som aktive billeder.

Privatlivsbeskyttelse

Som det sikkert er de fleste bekendt, er der i 2018 indført ny lovgivning om offentliggørelse af billeder - kaldet Persondataforordningen. De nye regler vil også gælde for de lokalhistoriske arkiver, der har tusindvis af billeder liggende på Arkiv.dk.

Da det vil være nærmest umuligt at kontrollere om alle billeder lever op til de nye regler, gør vi herved opmærksom på, at enhver der mener sit privatliv krænket af et billede, som vi har ansvar for - blot kan henvende sig til Arkivet, så vil billedet omgående blive skjult.

Adresse:
Jernbanegade 24
4880 Nysted

Telefon:
2944 1613

Bank:
Nordea - 0712 6760 008 956

CVR:
30042042