Velkommen til Nysted lokalhistoriske Arkiv

Arkivet er åbent tirsdage fra kl. 9-12

og man er velkommen til at møde frem i åbningstiden, men det er en god ide at ringe eller skrive på forhånd.

Hvis man vil besøge os på andre tidspunkter eller har materiale, man vil aflevere til arkivet, kan man ringe til arkivleder Erik Damskier 2944 1613 eller et af bestyrelsesmedlemmerne og aftale nærmere. Telefonnumre til bestyrelsen kan findes her

Historier fra Nysted og omegn 2022 kan nu købes for 50 kr.

Hæftets indhold:

  • Den engelske Skole i Nysted blev bygget i 1919 og var en kostskole for unge piger. Undervisningen foregik på engelsk.
  • Apostlen Rasmus fra Ø. Ulslev. Efter at hans nyfødte datter og hans kone døde med kort mellemrum, viede Gårdejer Rasmus Buch Clausen fra Øster Ulslev sit liv til at missionere i Københavns bag- og sidegader.
  • Ulovligt nattesæde. Fire kendte borgere i Nysted blev i 1908 involveret i en retssag om såkaldt "nattesæde"
  • Kettinge Savværk. En historie om Kettinge Savværk og de tre generationer, der drev savværket.
  • Tangfiskeriet fra Nysted. Nogen kan nok stadig huske tiden i slutningen af 1960'erne hvor Nysted Havn pludselig blev hjemsted for en flåde af tangfiskere.
  • En fattig barndom i Vester Ulslev. Hans Tjørneberg Rasmussen fortæller om sin barndom i 1920'erne og 1930'erne i Vester Ulslev.

En ny bog om lokalhistorien er på gaden.

Tilbage i begyndelsen af 1800-tallet boede Hans Jacob Henrichsen i Nysted. Han var født i Stokkemarke og blev uddannet som jurist på Københavns universitet. Derefter tilbragte han sit liv i Nysted fra 1816-1845 som embedsmand med forskellige stillinger. Men han var også digter ...  eller rimsmed. Og i 1829 udgav han en bog med en kort roman og en række udvalgte "rimerier", som han selv kaldte dem. Disse rimerier er nu genudgivet med fyldige forklaringer af forhenværende museumsinspektør Thomas W. Lassen i en fin lille bog, som kan købes i landsdelens boghandlere eller direkte på arkivet.

Digtene er både morsomme og satiriske, men med en egen underfundig lune, og samtidig af stor lokalhistorisk og kulturhistorisk interesse i kraft af deres skildring af hverdagen og livet i det gamle Nysted, som vi her kan takke Henrichsen for. 

Han var digteren Emil Aarestrups samtidige i den lille by, og stort set jævnaldrende, men modsat Aarestrups følsomme og lyriske digte, er Henrichsens langt mere ligefremme og hverdagslige, som det også fremgår af titlerne blandt ”Rimerierne”.

Ved ihærdig søgen i bl.a. folketællinger og kirkebøger er det lykkedes Thomas W. Lassen at komme bag om navnene og begivenhederne nævnt i digtene, og det er således blevet et anderledes stykke lokalhistorie, der her er udgivet med titlen ”Hverdagsdigte fra Nysted på Aarestrups tid”, som samtidig rummer fortællingen om degnesønnen, og hans liv og gerning, som jurist og hverdagsdigter i den lille lollandske købstad.

Udgivelsen har fået støtte fra fire lokale fonde:

Lollandsfonden, Lolland-Falsters og Langelands købstæders Brandsocietetsfond, Sukkerfabrikken Nykøbings erhvervs- og kulturfond samt Thorkild Høeghs Mindelegat.

Vi siger tak for støtten og håber, at bogen vil blive modtaget godt.

Aktuelle temaer

Andre BOGSALG!

"Strandingssagen på Rødsand" udkom i efteråret 2019 og blev hurtigt udsolgt, men blev udsendt i et nyt oplag i november 2020. Takket være en donation fra Thorkild Høeghs Mindelegat, har vi kunnet iværksætte et genoptryk.

Bogen beskriver omstændighederne ved de mange strandinger på Rødsand i efteråret 1811 og de efterfølgende sager vedrørende konfiskationer af skibe og last. Den koster 150 kr.

Desuden har vi en lang række ældre bøger, småskrifter og DVD'er til salg. Ring og spørg eller se et udvalg her, nogle med fast pris andre med mulige rabatter.

Historier fra Nysted og omegn 2021 kan stadig købes

Kontakt arkivet pr. telefon: 2944 1613 eller pr. e-post: lokalhistoriskarkiv-nysted@mail.dk

Hæftet koster 50 kr. plus evt. porto

Indhold:

  • Harry Rasmussen voksede op på Strandhusalléen i Vantore og var lærling i Vantore Brugsforening i slutningen af 1940’erne. Vi har fået lov til at bringe hans erindringer fra denne tid.
  • På en mark på Klostervej i Nysted voksede på et døgn i 1993 en teltlejr til bosniske flygtninge frem. Ulla Kragh-Schwarz har skrevet en beretning om de tre-fire våde måneder i lejren.
  • Hvad er det for et kampestenshus, der står på Gl. Torv. Læs den overraskende sandhed her.
  • Smedning er måske det ældste håndværk og i hvert fald et af de vigtigste. Jørn Ringsing har skrevet en historie om en smedje i Øster Ulslev gennem 200 år.

 

 

Fæstegårde og mennesker i Vantore i 250 år.

Jeg, en pensionerede landmand, Erik Larsen fra Vantore er ved at skrive en bog om de 21 fæstegårde i Vantore. Efter at have arbejdet på projektet i 3-4 år, er jeg nu kommet så langt, at jeg har fundet frem til navnene på de mennesker der har haft fæstet eller ejet gårdene, og deres børn. Nu efterlyser jeg billeder, dokumenter eller gode historier, som kan bidrage til at gøre denne bog mere interessant. Skulle du ligge inde med noget er jeg meget interesseret.

Mit telefonnr. er 2176 4892 eller mail skovridergaarden@privat.dk. På forhånd tak.

Arkivets formål

Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare lokalhistorisk materiale (undtagen af statslig eller kommunal herkomst) i form af tekster, billeder og andet uanset medium, samt at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed.

Arkivets dækningsområde

Arkivet dækker Nysted kommune, som den blev i 1970 ved sammenlægningen af Nysted købstad og landsognene Kettinge, Bregninge, Nysted Landsogn (Vantore), Herritslev, Døllefjelde, Musse, Godsted samt Øster og Vester Ulslev.

Arkivet har til huse i Den gamle Stationsbygning, Jernbanegade 24, 1. sal, 4880 Nysted, og har åbent hver tirsdag 9-12. Telefon 2944 1613 eller på e-post: kontakt@nysted-lokalhistorie.dk

Netstedet - hvad og hvordan

Vi har forsøgt at holde netstedets opbygning så simpel som muligt, men bemærk at det kun viser en meget lille del af vores materiale. Alt offentligt tilgængeligt materiale kan ses på denne adresse: Arkiv.dk, men ikke alt vises i læsbar udgave.

Der er kun 4 hovedoverskrifter som kan ses øverst på hver side. Derfra kan man altid vende tilbage til en af de 4 hovedsider.

På hver hovedside er der et varierende antal henvisninger til andre interne eller eksterne sider. Henvisningerne optræder enten som tekst eller som aktive billeder.

Privatlivsbeskyttelse

Som det sikkert er de fleste bekendt, er der i 2018 indført ny lovgivning om offentliggørelse af billeder - kaldet Persondataforordningen. De nye regler vil også gælde for de lokalhistoriske arkiver, der har tusindvis af billeder liggende på Arkiv.dk.

Da det vil være nærmest umuligt at kontrollere om alle billeder lever op til de nye regler, gør vi herved opmærksom på, at enhver der mener sit privatliv krænket af et billede, som vi har ansvar for - blot kan henvende sig til Arkivet, så vil billedet omgående blive skjult.

Adresse: Jernbanegade 24, 4880 Nysted

Telefon: 2944 1613

Bank: Nordea - 0712 6760 008 956

CVR: 30042042