Velkommen til Nysted lokalhistoriske Arkiv

Billede af kalkgrav i Nysted Nysted. Så vidt vi kan se, er det "den nye kalkgrav" på østsiden af Skansevej. Den er i dag delvist vandfyldt, næsten helt tilgroet og ligger som et halvvildt område i byen lige op og ned af skolen, hallen og stadion. Vi vil gerne have flere af den slags billeder af steder i hele den tidligere Nysted Kommune. Skriv eller ring til os.

Corona-forholdsregler:
Fra 30/9 og indtil videre er arkivet lukket for personligt fremmøde.

Forespørgsler om arkivets materiale kan fremsendes pr. e-post til lokalhistoriskarkiv-nysted@mail.dk, ved telefonisk henvendelse til arkivet (kun tirsdage kl. 9-12) eller til arkivleder Erik Damskier 2944 1613

Vi beklager, at vi må genindføre disse restriktioner, men vi har ansvaret for at beskytte vores medarbejdere og de besøgende mod smitte så godt, som vi kan.

Arkivet har udgivet et lille skrift.

Igen i år udgiver arkivet et værk om lokalhistorien. Fra d. 2. november kan man købe "Historier fra Nysted og omegn". Hæftet indeholder fire beretninger fra vores egn:

  • Beretningen om Stubberupgårdens tid som flygtningecenter i 1945 fortalt af Preben Møller, der var leder af lejrens forplejningstjeneste og som senere købte Nysted Hotel,
  • en historisk gennemgang af folk omkring møllen i Øster Ulslev,
  • en beretning om de gule og blå spejdere i Nysted fra 1914 til 2010
  • og en kort omtale af to tyske fly, der havarerede i egnen ved Sandager i foråret 1945.

Hæftet koster 50 kr. og vil kunne købes fra  mandag d. 2/11:

  • Købmanden i Ø. Ulslev
  • Heidis blomster
  • Min Købmand i Kettinge
  • Brugsen i Nysted
  • på arkivet pr. telefon: 2944 1613
  • eller pr. e-post: lokalhistoriskarkiv-nysted@mail.dk

Andre BOGSALG!

Samtidig vil "Strandingssagen på Rødsand" udkomme i et nyt oplag til samme pris som sidste år, 150 kr. Takket være en donation fra Thorkild Høeghs Mindelegat, har vi kunnet iværksætte et genoptryk.

 

 

Lokalhistorisk Arkiv har dog også mange andre bøger, småskrifter og DVD'er til salg.

Se et udvalg her, nogle med fast pris andre med mulige rabatter.

Arkivets dækningsområde

Arkivet dækker Nysted kommune, som den blev i 1970 ved sammenlægningen af Nysted købstad og landsognene Kettinge-Bregninge, Nysted Landsogn, Herritslev, Døllefjelde-Musse samt Øster og Vester Ulslev.

Arkivet har til huse i Den gamle Stationsbygning, Jernbanegade 24, 1. sal, 4880 Nysted, og har åbent hver tirsdag 9-12. Telefon 5487 1230 - (tirsdag 9-12) eller på mail lokalhistorisk-arkiv@mail.dk

Arkivets formål

Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare lokalhistorisk materiale i form af tekster, billeder og andet uanset medium af ikke statslig eller kommunal herkomst, samt at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed.

Netstedet - hvad og hvordan

Vi har forsøgt at holde netstedets opbygning så simpel som muligt.

Der er kun 4 hovedoverskrifter som kan ses øverst på hver side. Derfra kan man altid vende tilbage til en af de 4 hovedsider.

På hver hovedside er der et varierende antal henvisninger til andre interne eller eksterne sider. Henvisningerne optræder enten som tekst eller som aktive billeder.

Privatlivsbeskyttelse

Som det sikkert er de fleste bekendt, er der i 2018 indført ny lovgivning om offentliggørelse af billeder - kaldet Persondataforordningen. De nye regler vil også gælde for de lokalhistoriske arkiver, der har tusindvis af billeder liggende på Arkiv.dk.

Da det vil være nærmest umuligt at kontrollere om alle billeder lever op til de nye regler, gør vi herved opmærksom på, at enhver der mener sit privatliv krænket af et billede, som vi har ansvar for - blot kan henvende sig til Arkivet, så vil billedet omgående blive skjult.

Aktuelle temaer