Velkommen til Nysted lokalhistoriske Arkiv

Lokalhistorisk aften

Lokalhistorisk Arkiv i Nysted afholder en lokalhistorisk aften i Øster Ulslev forsamlingshus Tirsdag d. 6. okt. Kl. 19.00. Der vil blive vist billeder fra lokalområdet, og lokale beboere vil kommentere og fortælle om svundne tider. Arkivet tager ved samme lejlighed gerne imod arkivalier, billeder, breve dokumenter m.v. gerne til låns, og også gerne inden mødet, således at de kan nå at blive scannet.

Og husk: Arkivalier behøver ikke at være oldgamle for at være interessante – det der sker i dag er historie i morgen, og snart glemt hvis ingen passer på det.

Arkivet Jernbanegade 24 har åbent hver tirsdag fra 9-12, eller man kan kontakte Jørn Ringsing, Korsvej 1b, tlf. 61542694. Det koster 50 kr. at deltage incl. kaffe.

Corona-forholdsregler

Arkivet har åbent  hver tirsdag fra kl. 9-12 med mindre, der sker genopblussen af Covid 19.

Vi beder om, at besøgende så vidt muligt melder sig telefonisk på forhånd, og at man i øvrigt følger alle officielle regler vedrørende afstand, mundbind, afspritning af hænder og lignende.

Telefonisk henvendelse kan ske til arkivlederen eller et af bestyrelsens medlemmer.

BOGUDSALG

"Strandingssagen på Rødsand" er desværre udsolgt, men Lokalhistorisk Arkiv har mange andre bøger og småskrifter til salg. Hvis der er efterspørgsel efter bogen, kan den måske genoptrykkes.

Se et udvalg her, nogle med fast andre med fleksibel pris.

Arkivets dækningsområde

Arkivet dækker Nysted kommune, som den blev i 1970 ved sammenlægningen af Nysted købstad og landsognene Kettinge-Bregninge, Nysted Landsogn, Herritslev, Døllefjelde-Musse samt Øster og Vester Ulslev.

Arkivet har til huse i Den gamle Stationsbygning, Jernbanegade 24, 1. sal, 4880 Nysted, og har åbent hver tirsdag 9-12. Telefon 5487 1230 - (tirsdag 9-12) eller på mail lokalhistorisk-arkiv@mail.dk

Arkivets formål

Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare lokalhistorisk materiale i form af tekster, billeder og andet uanset medium af ikke statslig eller kommunal herkomst, samt at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed.

Netstedet - hvad og hvordan

Vi har forsøgt at holde netstedets opbygning så simpel som muligt.

Der er kun 4 hovedoverskrifter som kan ses øverst på hver side. Derfra kan man altid vende tilbage til en af de 4 hovedsider.

På hver hovedside er der et varierende antal henvisninger til andre interne eller eksterne sider. Henvisningerne optræder enten som tekst eller som aktive billeder.

Privatlivsbeskyttelse

Som det sikkert er de fleste bekendt, er der i 2018 indført ny lovgivning om offentliggørelse af billeder - kaldet Persondataforordningen. De nye regler vil også gælde for de lokalhistoriske arkiver, der har tusindvis af billeder liggende på Arkiv.dk.

Da det vil være nærmest umuligt at kontrollere om alle billeder lever op til de nye regler, gør vi herved opmærksom på, at enhver der mener sit privatliv krænket af et billede, som vi har ansvar for - blot kan henvende sig til Arkivet, så vil billedet omgående blive skjult.

Aktuelle temaer