TEMA: Soldater på Stubberupgården

Under besættelsen var der stationeret danske soldater på Stubberupgården med våben og ammunition. Først i 1943 blev forsvaret nedlagt og soldaterne interneret og siden hjemsendt.

Arkivet har billeder og tekster vedrørende dem og alle de andre mere lokalt funderede begivenheder og mennesker. Se dem her. Her kan man bl.a. se en række billeder fra Nysted lokalhistoriske Arkiv om den danske kaserne på Stubberupgården.

På netstedet "Dansk militærhistorie" kan man yderligere se 16 billeder fra sensommeren 1943, hvor man holder øvelser på markerne rundt om Ålholm.

Da de danske soldater var blevet interneret og siden hjemsendt kom der en tysk garnison og siden tyske flygtninge og til sidst såkaldt "venligsindede flygtninge", fordrevne borgere fra bl.a. Polen og Baltikum.

Deling foran barakken