Materialer til salg

 • Den engelske Skole i Nysted blev bygget i 1919 og var en kostskole for unge piger. Undervisningen foregik på engelsk.
 • Apostlen Rasmus fra Ø. Ulslev. Efter at hans nyfødte datter og hans kone døde med kort mellemrum, viede Gårdejer Rasmus Buch Clausen fra Øster Ulslev sit liv til at missionere i Københavns bag- og sidegader.
 • Ulovligt nattesæde. Fire kendte borgere i Nysted blev i 1908 involveret i en retssag om såkaldt "nattesæde"
 • Kettinge Savværk. En historie om Kettinge Savværk og de tre generationer, der drev savværket.
 • Tangfiskeriet fra Nysted. Nogen kan nok stadig huske tiden i slutningen af 1960'erne hvor Nysted Havn pludselig blev hjemsted for en flåde af tangfiskere.
 • En fattig barndom i Vester Ulslev. Hans Tjørneberg Rasmussen fortæller om sin barndom i 1920'erne og 1930'erne i Vester Ulslev.

 • Harry Rasmussen voksede op på Strandhusalléen i Vantore og var lærling i Vantore Brugsforening i slutningen af 1940’erne. Vi har fået lov til at bringe hans erindringer fra denne tid.
 • Flygtningelejr i 1993: På en mark på Klostervej i Nysted voksede på et døgn i 1993 en teltlejr til bosniske flygtninge frem. Ulla Kragh-Schwarz har skrevet en beretning om de tre-fire våde måneder i lejren.
 • Hvad er det for et kampestenshus, der står på Gl. Torv. Læs den overraskende sandhed her.
 • Smedjen i Ø. Ulslev: Smedning er måske det ældste håndværk og i hvert fald et af de vigtigste. Jørn Ringsing har skrevet en historie om en smedje i Øster Ulslev gennem 200 år.

 

 

Tilbage i begyndelsen af 1800-tallet boede Hans Jacob Henrichsen i Nysted. Han var født i Stokkemarke og blev uddannet som jurist på Københavns universitet. Derefter tilbragte han sit liv i Nysted fra 1816-1845 som embedsmand med forskellige stillinger. Men han var også digter ...  eller rimsmed. Og i 1829 udgav han en bog med en kort roman og en række udvalgte "rimerier", som han selv kaldte dem. Disse rimerier er nu genudgivet med fyldige forklaringer af forhenværende museumsinspektør Thomas W. Lassen i en fin lille bog, som kan købes i landsdelens boghandlere eller direkte på arkivet.

Digtene er både morsomme og satiriske, men med en egen underfundig lune, og samtidig af stor lokalhistorisk og kulturhistorisk interesse i kraft af deres skildring af hverdagen og livet i det gamle Nysted, som vi her kan takke Henrichsen for. Han var digteren Emil Aarestrups samtidige i den lille by, og stort set jævnaldrende, men modsat Aarestrups følsomme og lyriske digte, er Henrichsens langt mere ligefremme og hverdagslige, som det også fremgår af titlerne blandt ”Rimerierne”.

Udgivelsen har fået støtte fra fire lokale fonde: Lollandsfonden, Lolland-Falsters og Langelands købstæders Brandsocietetsfond, Sukkerfabrikken Nykøbings erhvervs- og kulturfond samt Thorkild Høeghs Mindelegat.

Vi siger tak for støtten og håber, at bogen vil blive modtaget godt.

Nysted-krøniken

Nysted-krøniken er et måske enestående værk i Danmark.

Fra 1901-2006 har skiftende kronikører nedskrevet, hvad de fandt vigtigt for at forstå livet i Nysted by og fra 1970 Nysted Kommune. Frem til 1980 blev historien fortalt med håndskrift i én tyk bog. Da bogen var fyldt op, gik man over til skrivemaskine og til sidst til computer.

Følgende årgange findes trykt i varierende antal: 1992-1997, 1999 og 2003-2006.

50 kr. pr. stk.

 

Krumsø-arkivets årbøger

I årene 1984-1999 eksisterede et lokalhistorisk arkiv for Øster Uslev, Vester Ulslev og Godsted sogne. Hvert år blev der udgivet et årsskrift med en kort beretning om arkivets tilstand og en række historier fra området.

De mange historier giver et fint billede af livet i de 3 sogne i over 100 år.

5 kr. pr. stk.

DVD-film

 • Nysteds 600-års købstadsjubilæum
 • Store forhold / små hjul - om roebanerne (1963)
 • 2 profiler i Ø. Ulslev
 • Portræt af en skipper (1999)
 • Nysted - Lollands perle (2001)
 • Turistfilm om nysted (ca. 1950)
 • Aage Sørensen og Ålholm Automobilmuseum (1996)
 • Nysted-jul (2003)
 • Nysted (Henrik Hansen)
 • Finn Tulinius og Ålholm

DVD'erne koster 100 kr. pr. stk.

Andre bøger og småskrifter

Ud over de 2 omtalte serier har arkivet en række mindre bøger og småskrifter til salg:

 • Skoler i den gamle Nysted kommune (Kalender for 2016 med billeder og tekst om skolerne) Gratis ...
 • Ak hvor forandret - Artikler fra alle arkiver i det daværende Storstrøms Amt. Historien fra Nysted handler om sælfangst og brødrene Landt. 99 kr.
 • Huse i Nysted (2. udgave med tillæg) 150 kr.

 

Priser til forhandling .....

Kom og kig på de resterende produkter, så forhandler vi om prisen.

 • Nysted og omegn på postkort
 • Nysteds 600-års jubilæum 2009
 • Sørup lægebolig i 100 år
 • Nysted, Ålholm og Europa

 

Den nuværende situation ....

For at komme på arkivet uden for den normale åbningstid, eller hvis man vil købe en eller flere udgivelser, skal man ringe til arkivleder Erik Damskier (2944 1613)