TEMA: Billed-detektiven

Hvem, hvad, hvor og hvornår .....

er det, som vi måske ikke ved, men som nogen måske gør. Klik på billederne for at se en forstørrelse.
Hvis du ved noget, vil vi bede dig skrive til os gennem vores e-post: kontakt@nysted-lokalhistorie.dk og fortælle, hvad du ved.

Gør sådan:

  • Klik på et billede, så kommer det i en større udgave.
  • Klik på krydset øverst til højre for at vende tilbage til hovedsiden.

På forhånd tak og på gensyn.

2024 maj nr. 1

Det her er vist en samling unge mænd der er på fastelavnstur - men HVOR
Huset ligner et forsamlingshus, men vi kan ikke få det til at passe med noget sted på Nysted-egnen.

Takket være Benny Kristiansen i Kettinge har vi nu fået oplysninger om de nedenstående billeder. Han var selv en af de elever på Kettinge Skole, der ca. 1977 cyklede kommunen rundt i nogle dage og fotograferede steder og bygninger. Det var en opgave, de blev givet af deres lærer Verner Ovesen, og turens resultater blev vist på en udstilling i skolen gymnastiksal.

Arkivet siger tak til Benny Kristiansen for hans billeder og oplysninger.

Negativerne til de mange billeder blev overdraget arkivet i 1998 af Nysted Bibliotek, der åbenbart havde fået dem af Kettinge Skole. De fleste af billederne kan nu ses på Arkiv.dk under de nedenstående numre. De ligger i nogle tilfælde sammen med ældre eller yngre billeder af samme sted.

B320 - B566 - B567 - Ø124 - Ø127 - Ø331 - Ø236 - Ø602 - Ø603 - Ø604 - Ø605 - Ø615 - Ø616 - Ø617 - Ø618 - Ø619 - Ø620 - Ø621 - Ø622 - Ø623 - Ø624 - Ø625 - Ø676 - Ø677 - Ø678 - Ø679 - Ø680 - Ø681 - Ø682 - Ø683 - Ø1065.

2023 november 3

Tydeligvis et tømrer- eller snedkerværksted ca. 1977, men hvor?

Det er snedker Linds værksted på Bregningevej 16

2023 november 4

Kan nogen genkende dette hus optaget ca. 1977?

Det er snedker Linds hus på Bregningevej 16

2023 november 7

Et stemningsfuldt billede fra ca. 1977 - men hvilken havn?

Det viste sig ved nærmere eftersyn, at det er Sandager Havn.

2023 november 8

Måske den samme havn som nr. 7. Er det Høvænge?

Det var ikke Høvænge. Det viste sig ved nærmere eftersyn, at det er Sandager Havn.

2024 april nr. 1

En ukendt gård på et ukendt sted?

Nej! i følge Benny Kristiansen er det Hakon Jensens mørtelværk på Grønnegadevej 43. Alle bygninger er i dag fjernet, men grunden ligger stadig træomkranset men ubenyttet.

2023 november 5

Det ligner et "bystævne", men vi kan ikke genkende stedet. Måske det samme som november 6!

Det er bytræet i Bregninge i krydset Bregningevej - Margrethelundvej

2023 november 6

Måske det samme sted i 1977 som nr. 5?

Det er bytræet i Bregninge i krydset Bregningevej - Margrethelundvej

2024 april nr. 2-4

Den samme bygning fra 3 vinkler. Er det Døllefjelde Kirke, man kan se på det første billede?

Ja det er det rigtignok - for det er nemlig Døllefjelde smedje, der ser lidt anderledes ud i dag.

2023 november 2

Er det en tidligere læsseplads fra en roebane ca. 1977? Men hvor?

Læssepladsen lå i Døllefjelde tæt ved krydset Bregningevej - Bruun Allé

2924 april nr. 8

Det ligner en smedje, men hvor?

Det er smedjen i St. Musse, Musse gade nr. 3. Vejen i højre side fører frem til kirken.

2024 april nr. 5-7

Dette er gården Haslingsminde på Frejlev Engvej nr. 40 i 1977.

Men ..... der er et enkelt billede, som vi ikke har identificeret. Giv venligst skriftlig besked til kontakt@Nysted-lokalhistorie.dk

2023 november 9

En godt gemt lille gård, men hvor? Er det måske et sted ved Røgbølle Sø?

og ..... vi har stadig brug for at finde oplysninger om nedenstående. Hvis man ved noget, vil vi sætte pris på direkte skriftlig besked til kontakt@Nysted-lokalhistorie.dk

2024 januar nr. 1

Et postkort stemplet i 1914 og adresseret til boghandler E. Ross Svenningsen. Men er billedet overhovedet fra Nystedegnen?

2023 november 10

Dette billede forestiller nok en skole ca. 1915-1920 med læreren og hans kone. Om det har nogen tilknytning til Nysted og omegn, ved vi ikke. Så vi vil gerne vide hvilken skole og hvornår det er.

2023 november 1

Et bryllupsbillede fra ca. 1920 - men hvor og hvem?

2023 september nr. 12

Martin og Karoline ved æresport i Kalvehave? ca. 1920-1940

2023 september nr. 9

Hvem var Jenny Larsen, der måske var født 27/11 1869?

2023 september nr. 6

Hvem var Agnes Skov i Vantore eller Tågense ca. 1920?

2024 januar nr. 2

Et hus med et festtelt i forhaven. Det er måske fra Vantorevej, men det er ikke lykkedes at finde noget, der ligner. Det er formodentlig engang i 1950'erne.

2023 november 11

Måske er det et gymnastikhold foran et forsamlingshus. Men hvor og hvornår!

2023 september nr. 11

Hvem er doktor Bølling med familie ... og hvilken tilknytning havde de til Nystedegnen ca. 1910?

2023 september nr. 8

Veteraner fra 1864 / skytteforening / Våbenbrødreforeningen til stævne/ sammenkomst ukendt år og sted.
Måske foran Skansepavillonen, da den stod i Folehaven!

2023 september nr. 5

Ukendt postbud ca. 1930 - måske foran Godsted Skole.

2023 september nr. 2

Ukendt sted engang i 1930-1950. Måske i Herritslev. Huset findes angiveligt ikke mere.

2023 september nr. 3

Billedet er angiveligt "Dilettanter i Kettinge Forsamlingshus" og forsynet med navnet Kjeldgaard. Har der overhovedet været spillet dilettant i Kettinge?

2023 september nr. 10

Hvem var Fanny Staun, og hvilken tilknytning havde hun til Nysted-egnen?

B4291: Fanny Staun

2023 september nr. 7

Albert Hansen søn af Else Margrethe og Jørgen Hansen

2023 september nr. 4

Ukendt ægtepar i 1890'erne.På bagsiden står dog bl.a. følgende: "Postbud H.P. Hansen Kettinge per Nysted"

2023 september nr. 1

Postkort til Chr. Rasmussen Suhr, Vantore Strandhuse fra ukendt. Ca. 1910

2023 august

Vi antog, at dette billede var fra Nysted havn engang omkring 1960, men vi kunne ikke genkende stedet. Det er blevet foreslået, at det muligvis kunne være Høvænge Havn. I så fald er billedet måske optaget under en tur med inriggerbåden. Vi ved ikke om billedet er ret- eller spejlvendt.

xxx

 

xxx