Om arkivet

Arkivet dækker Nysted kommune, som den blev i 1970 ved sammenlægningen af Nysted købstad og landsognene Kettinge, Bregninge, Nysted Landsogn (Vantore), Herritslev, Døllefjelde, Musse, Godsted samt Øster og Vester Ulslev.

Arkivet har til huse i Den gamle Stationsbygning, Jernbanegade 24, 1. sal, 4880 Nysted, og har åbent hver tirsdag mellem 9-12 (undtagen juli og evt. omkring jul og nytår). Telefon: 2944 1613 - E-post: kontakt@nysted-lokalhistorie.dk

Indlevering af arkivalier

Smid aldrig gamle fotografier og papirer ud, når De rydder op.

Aflever dem til lokalarkivet og lad os sortere. Måske er det lige den brik, som vi mangler til den korrekte dækning af lokalhistorien. Man tror måske, at det ikke er noget særligt, bare gamle regninger, protokoller eller fotografier, men alt kan være et bidrag til bevaring af vor lokale historie. Generationer kommer og går, og deres efterladenskaber er meget vigtige i dag for at forstå fortiden. Alle oplysninger af belastende karakter bliver ikke registreret, og man kan forlange en ventetid før materiale bruges.

Det bedste er selvfølgelig materiale med en datering eller navn, men vi har erfaring med at finde frem til oplysninger. Der kan være mange forskellige forhold der kan bruges, f.eks. bygningsændringer. I vort dækningsområde afhenter vi også gerne, og hvis det viser sig, at det indkomne materiale tilhører et andet arkivområde, sørger vi for viderelevering.

Så ... smid aldrig noget sådant ud - kontakt os og lad os få en snak om sagen eller aflever det på arkivet.

Arkivets historie

Nysted-arkivet

Arkivet blev grundlagt ca. 1979 på initiativ af daværende postmester Aage Poder, der i forvejen havde samlet en del arkivalier sammen. I den første tid blev materialerne opbevaret på posthusets loft, men snart fik arkivet et par små lokaler i stuehuset til Wichmands-gården på Vantorevej, hvor også biblioteket var. Senere flyttedes det til stueetagen i stationsbygningen og derefter til 1. sal i samme bygning, hvor det nu bruger alle rum.

Arkivet får økonomisk støtte af Guldborgsund Kommune ligesom en række andre arkiver i kommunen, men søger også lejlighedsvist penge fra diverse private fonde til specielle formål.

Det meste af vores materiale er registreret i en elektronisk database og er søgbart via denne adresse

Hvis man er interesseret i at deltage i arkivets arbejde, kan man henvende sig til arkivleder Erik Damskier på telefon 2944 1613.

Krumsø-arkivet

"Lokalhistorisk arkiv for Øster Ulslev, Vester Ulslev og Godsted sogne" eller kort: "KRUMSØARKIVET" blev oprettet i efteråret 1983 på initiativ af bl.a. Hans Andersen, Jørn Ringsing og Lars Topsøe-Jensen.

Arkivet fik hjemsted på den daværende Krumsøskole, men havde gennem sin levetid problemet med, at skolen blev nedlagt og bygningerne en tid udlejet og til sidst solgt. I midten af nullerne blev arkivmaterialerne overflyttet til Nysted lokalhistoriske Arkiv, hvor vi stadig er i færd med at lægge materialet ind i vores register, så det bliver søgbart.

Det lykkedes gennem 15 år at skabe og udgive et årsskrift med artikler om emner, der faldt ind under arkivets virksomhed. De fleste af disse skrifter kan stadig købes.

Frejlev-arkivet

Helt tilbage tilbage i 1979, begyndte L.P. Rasmussen at samle på historisk materiale om Frejlev og Kettinge. I 2002 fik arkivet sine nuværende lokaler på Fritidscentret i Kettinge. De ligger i kælderen med indgang fra syd.

I dag bliver Frejlev Arkivet varetaget af Kettinge Bylav.

Adresse: Jernbanegade 24, 4880 Nysted

Telefon: 2944 1613

Bank: Nordea - 0712 6760 008 956

CVR: 30042042