TEMA: Hønseringefabrikken CES

I bagbygningen til Adelgade 22 lå der i årene 1932-1965  en lille fabrik, der lavede "hønseringe" til mærkning af fjerkræ og en del andre små dimser til at mærke dyr og andre ting. Den var oprettet af Svend Krag, hvis far Chr. Krag i 1912 startede en isenkram-butik i lokalerne ud til gaden. Bagbygningerne er senere bygget om til beboelse, men butikslokalerne blev opretholdt og er stadig i brug. Fabrikken hed af ukendte årsager CES, og da Svend Krag pensionerede sig og solgte maskinerne, blev de genopstillet i Søllested. Der fabrikeres stadig hønseringe andre steder.

Hønseringe var, som mange nok husker, vigtige i bl.a. hønseavl og ægproduktion, men omkring 1949 blev de pludseligt til legetøj. De fleste, som var børn i 1950erne har nok prøvet at spille med hønseringe.