TEMA: Munkestien 2019

D. 23.-26.  august blev rækken af poppeltræer langs Munkestien øst for Nysted og syd for kirkegården fældet.

Arkivet har forsøgt at opklare hvor gamle træerne var. Hvis de fandtes i 1954, har de været meget små og nyplantede. Der findes en landsdækkende serie luftfotografier fra dette år, og der ses ingen høje træer omkring den frugtplantage der lå vest for hegnet.

Se luftfotografiet her

Arkivet har ikke billeder af poplerne, men flere personer opvokset i byen hælder til den mening, at hegnet blev plantet i 1963, samtidig med at der blev bygget et champignon-gartneri på det tilgrænsende område.

Der er også enighed om at hegnet blev kraftigt beskåret på et tidspunkt i 1980'erne, men på trods af at træerne højst er godt 65 år gamle var de, som man kan se på stubbene, ret medtagne, så det var nok en god ide at fælde dem.

Hvis nogen af vores læsere har viden om hegnets alder eller gamle billeder af det, vil arkivet gerne oplyses derom.