Frederik Raben-Levetzaus begravelse 1933

Frederik Christopher Otto lensgreve Raben-Levetzau (27. maj 1850 på Lekkende – 5. maj 1933 på Aalholm) var en dansk udenrigsminister og en af Danmarks største jordbesiddere, idet han var lensgreve til grevskabet Christiansholm og til Bremersvold, Beldringe og Lekkende.

Frederik Raben-Levetzau var udenrigsminister i  1905-1908. Efter bedrageriafsløringen af Alberti i 1908 indgav Frederik Raben-Levetzau sin afskedsbegæring og fremkaldte derved regeringens fald.

Frederik Raben-Levetzau var første vicepræsident (siden æresmedlem) i Det Kongelige Danske Geografiske Selskab. Han var også ordensskatmester (fra 1918), hofjægermester og kammerherre. Han var medlem af bestyrelsen for Den Raben-Levetzauske Fond. Præsident for Københavns Golfklub og for komiteen for Danmarks deltagelse i de olympiske lege i Athen.

Han var formand for Dansk Automobil Klub, for Nysted Sogneråd og i byggeudvalget for Christiansborg Slot. Han var desuden medlem af Landmandsbankens bankråd

Læs hele artiklen her