TEMA: St Musse

St. Musse har givet navn til egnens ældst kendte administrative område, nemlig Musse Herred. Det indikerer at landsbyen har haft en central beliggenhed og en vis betydning omkring år 1000. Man kender ikke herredernes oprindelige betydning, men helt frem til 1919 og delvis senere dannede herrederne grundlag for retskreds-inddelingen.

St. Musse ligger på kanten af en istidsformation der strækker sig fra Nysted mod nordøst til Maribosøerne. Vest for St. Musse ligger et større moseområde, der går over i Hejrede Sø, men rundt om hele byen ligger en række aktive eller udtømte grusgrave, så landskabet har et meget varieret udseende, og nogle af de tømte grave er nu omdannet til parklignende arealer. Navnet betyder slet og ret "mose", og refererer til de ovenfor omtalte moser vest for byen.