TEMA: Stednavne

Arkivet vil gerne have din hjælp

Så hvis du har oplysninger om de forskellige navne, der vises herunder, eller om navne, der ikke optræder på listerne, så skriv til os her.

A: Vejlister

Listerne er muligvis ikke komplette, og der kan være fejl i vores forklaringer.

 • De endnu ikke forklarede: Der ligger måske en god historie bag navnet, men med disse veje er det endnu ikke åbenlyst, hvad navnet kommer af.
 • De forklarede: Efterhånden som navnene forklares bliver de rykket til den relevante spalte i følge deres begyndelsesbogstav. Selv om vi har fået én forklaring, kan der være detaljer, som andre kan bidrage med eller fejl i vores optegnelser.
  • Kunstnavne, er vejnavne der er opfundet i bunker i forbindelse med moderne udstykninger til sommerhuse eller parcelhuse og ikke nødvendigvis har nogen lokal tilknytning eller historie..
  • De fleste veje har dog navne efter steder eller gårde, der ligger i tilknytning til vejen.
 • Vejenes efterled: De fleste navne ender med -vej, mange med -gade og nogle få med -stræde, -sti, eller andet. Desuden er der nogle, der ikke har noget efterled. Blandt de nyere navne findes desuden en del, der ender med -vænge, der egenlig betyder indhegnet mark.
  • Gade er oprindeligt rummet mellem gårdene i landsbyen. Gadekæret er derfor vandhullet på gaden. Ordet er beslægter med gat, som et et smalt farvand eller en kropsåbning og med det engelske ord gate = port.
  • Vej er strækningen mellem 2 bebyggelser eller andre steder, eller måske snarere at finde frem til andre steder. Det findes på alle germanske sprog (Weg, väg, way ...)
  • Også stræde kendes på alle de germanske sprog (street, Strasse ..) og betød oprindeligt det samme som vej, men har på dansk skiftet betydning til en smal og kort vej.
  • Sti er også et intergermansk ord, som betyder noget endnu mindre og indhegnet. Tænk på en grisesti. (pigsty på engelsk)

B: Sognelister

Inden for hvert sogn har vi lavet 3 lister: en liste med landsbynavne og mindre samlinger af huse - en liste med navngivne gårde og enkelthuse - en liste med naturnavne m.m., f.eks. vandløb, skove, marker, broer o.l.

Navnene er hentet fra diverse nye og gamle kort, fra en liste over anerkendte stednavne  samt fra Arne Heyns bog om Frejlev og Jørn Ringsings om Øster Ulslev. Stavemåderne er ikke altid ens fra kilde til kilde, og nogle af stederne optræder under flere navne.

Når der er fundet en forklaring eller andre bemærkninger til navnet, vil den blive skrevet ind i listerne, men rettelser og tilføjelser modtages gerne.

 • Familienavn: Mange af gårdene har navn efter en tidligere ejer. Det er ofte enten for- eller efternavn med et efterled, f.eks. -minde eller -håb. Disse navne stammer typisk fra fra tiden fra ca. 1880-1925, den tid da familiebruget var en væsentlig økonomisk, social og politisk magtfaktor i Danmark.
 • Kunstnavn: Andre har navne af almen karakter som f.eks. Bøgely, Lindedal eller Solgård. Det er navne, der er mere eller mindre frit opfundet efter navngiverens smag.
 • Kulturnavn: Endelig er der en gruppe, der har navn efter gamle steder eller funktioner med tilknytning til gården, f.eks. Mallehøj, eller Skovridergården.

Mange af bebyggelserne har navne med særlige endelser. Ud fra dem kan man i mange tilfælde bestemme hvor gammelt navnet er, og dermed måske også hvornår bebyggelsen er grundlagt. Læs mere her.

Bregninge Sogn

Døllefjelde Sogn

Godsted Sogn

Herritslev

Kettinge

Musse Sogn

Nysted

Vantore

Vester Ulslev

Øster Ulslev

Farvandsnavne